Haier SMT120105 Main Board (CV318H-K) EHParts.com

Haier SMT120105 Main Board (CV318H-K)

Haier

Regular price $79.95 $29.95 Sale

Manufacturer:

Hair
Product Numbers: SMT120105
CV318H-K
For TV models: Haier L39B2180